Балансно тржиште електричне енергије

“На балансном тржишту електричне енергије оператор преносног система купује, односно продаје балансну електричну енергију у циљу:

1        одржавања баланса између производње, размене и потрошње електричне енергије у реалном времену;

2        обезбеђењa сигурног рада електроенергетског система;

3        одржавања потребног нивоа резерве за секундарну и терцијарну регулацију.

Балансно тржиште се уређује кроз скуп процедура на којима се заснива балансни механизам.

Учешће на балансном тржишту уређује се уговором који оператор преносног система закључује са учесником на тржишту електричне енергије, у складу са правилима о раду тржишта електричне енергије.“

На повезаним страницама можете наћи податке о:
 
1        условима учествовања на балансном тржишту;

2        ангажованој балансној енергији и цени поравнања

3        просечној цени поравнања на месечном нивоу.


 

Навигација