Презентације и упутства

Упутство за приступ Damas платформи преко MS Edge Browser-a


Презентација за учеснике на тржишту 28.11.2022.

Презентација о раду тржишта електричне енергије у 2023. години


Презентација за учеснике на тржишту 26.11.2021.

Алокације прекограничних преносних капацитета у 2022. години

Презентација за учеснике на тржишту 04.12.2020.

Алокације прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла у 2021. години

Дан унапред Scheduling процес

Унутардневни процес

Куповина и продаја електричне енергије за потребе ЕМС

 Анкета о задовољству корисника - 

 Презентација за учеснике на тржишту 18.11.2019.

Алокација прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла у 2020. години

Дан унапред Scheduling процес

Годишњи план рада преносног система

Унутардневни процес
 
Куповина и продаја електричне енергије за потребе ЕМС

Објављивање кључних тржишних података
 


 


Презентација за учеснике на тржишту 16.11.2018.


Алокација прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла у 2019. години

Дан унапред Scheduling процес

Унутардневни процес

Куповина и продаја електричне енергије за потребе ЕМС

Објављивање кључних тржишних података
Презентација поводом успостављања новог тржишног процеса - Издавање и администрација гаранција порекла за електричну енергију у Републици Србији - ЕМС АД београд 23.02.2018. године

Издавање и администрација гаранција порекла за електричну енергију у Републици Србији
 
Презентација за учеснике на тржишту 03.11.2017.


Алокација прекограничних преносних капацитета у 2018. години

Дан унапред Scheduling процес

Унутардневни процес

Гаранције порекла у Републици Србији

Објављивање кључних тржишних података

Презентација Увођење новог Scheduling система 17.03.2017.


Нови ММС - Scheduling модул


Презентација за учеснике на тржишту 12.12.2016.

Презентација

 


Презентација за снабдеваче 14.10.2016.

Набавка електричне енергије за надокнаду губитака у преносном систему путем Аукцијске платформеПрезентација трговцима 27.11.2015.

Тржиште и додела капацитета у 2016.

Пријава планова рада у 2016.

Додела унутардневних капацитета у 2016.


SEEPEX - Берза 2016.

Презентација трговцима Новембар 2014.

Правила о раду тржишта електричне енергије – презентација

Додела унутардневних капацитета у ДАМАС систему – презентација

Корисничко упуство за коришћење ДАМАС систем за доделу унутардневних капацитета

Презентација Тржиште електричне енергије 2014

Пријава планова рада у 2014

Презентација правила о раду преносног система, 22.09.2014.

Презентација правила о раду тржишта, 22.09.2014.

Презентација пријаве дневних планова рада, 22.09.2014.

Презентација пријаве дневних планова рада у 2015. години

Транспарентност
 

            Презентација бидовања на дневним аукцијама и пример дневног xml бида - Подаци за 2019. годину

Општа презентација о додели прекограничних преносних капацитета (подаци из 2016.)

Презентација бидовања на дневним аукцијама (подаци из 2018.)

Дневни xml бид

Презентација бидовања на дугорочним аукцијама преко xml 

xml бид за дугорочне аукције

Презентација за коришћење веб сервиса  (прелиминарна верзија, у току је имплементација)
 

Навигација