Заједничке аукције - Македонија

Од 2017. године на граници Србија-Македонија се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.

Годишње и месечне аукције организује МЕПСО (македонски оператор преносног система), док дневне аукције и унутардневне алокације преносних капацитета организује ЕМС.