Квалитет

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд од 2013. године успешно примењује  и стално унапређује интегрисани систем менаџмента квалитетом, заштитом животне средине и безбедношћу и здрављем на раду. Систем  показује конзистентну усаглашеност са захтевима референтних стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 што потврђују сертификати које успешно и у континуитету одржавамо кроз редовне провере од стране акредитованог сертификационог тела.ISO 9001:2015


ISO 14001:2015


ISO 45001:2018Као израз посвећености сталном унапређењу квалитета пословних процеса и активности који су у функцији општег интереса, и њиховом спровођењу на одржив и друштвено одговоран начин, пословодство ЕМС АД Београд је донело Политику квалитета, животне средине и безбедности и здравља на раду. Ова политика обезбеђује оквир за доношење циљева и обављање свакодневних активности у ЕМС АД Београд.


Политика ИМС