Национални резидуални микс у Србији

    

Правилником о начину прорачуна и приказивања удела свих врста извора енергије у продатој електричној енергији се ближе прописује начин на који се крајњем купцу прорачунава и приказује удео свих врста извора енергије у продатој електричној енергији, као и начин контроле прорачуна.
 

Национални Резидуални Микс за Србију за 2021. годину