Европска регулатива

На основу обавеза које проистичу из


ЕМС АД у оквиру ране имплементације европске регулативе примењује следећу европску регулативу и методологије које из њих проистичу (у делу који није у супротности са позитивним прописима Републике Србије):

a) регулатива адаптирана за примену у Енергетској заједници 

Regulation (EU) 2016/1388 of 17 August 2016 establishing a network code on demand connection

Regulation (EU) 2016/631 of 17 August 2016 establishing a network code on demand connection

б) регулатива која није адаптирана за примену у Енергетској заједници 

Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation – SO GL

Regulation (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on electricity emergency and restoration – NC ER

Regulation (EU) 1222/2015 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management – CACM

Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation – FCA

Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing – GL EB

в) методологије које су саставни део Оквирног споразума за синхрону област Континенталне Европе

Прилог А

Прилог Б