Заједничке аукције - Црна гора

Од 2020. године на граници Србија-Црна Гора се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.

Годишње и месечне аукције организује ЕМС АД, док дневне аукције и унутардневне алокације преносних капацитета организује ЦГЕС (црногорски оператор преносног система).