Заједничке аукције – Бугарска

Од 2014. године на граници Србија-Бугарска се организује заједничка додела права на коришћење расположивих преносних капацитета.
Годишње, месечне и дневне аукције организује Аукциона кућа – ЈАО S.A. (Joint Allocation Office S.A.) из Луксембурга.
Унуардневне доделу капацитета од 01.01.2020. организује ЕМС АД.