Јавне расправе

На овој адреси се налазе јавне расправе које покреће ЕМС АД из домена Тржишта електричне енергије. 
 

Предмет јавне расправе Статус Почетак јавне расправе Крај јавне расправе Документ Образац за јавну расправу Извештај о спроведеној јавној расправи 
Правила о раду тржишта Завршена 15.08.2022. 05.09.2022. Линк Линк Линк